HTML элемент track

HTML элемент track — Временный текст
. Все HTML элементы.

HTML элемент track: Пример кода

 <h2>Пример 1: создание track</h2>
<video src="brave.webm">
 <track kind=subtitles src=brave.en.vtt srclang=en label="English">
 <track kind=captions src=brave.en.hoh.vtt srclang=en label="English for the Hard of Hearing">
 <track kind=subtitles src=brave.fr.vtt srclang=fr lang=fr label="Français">
 <track kind=subtitles src=brave.de.vtt srclang=de lang=de label="Deutsch">
</video>


 <h2>Пример 2: создание track</h2>
 <video width="500" height="400" controls>
 <source src="video/jane.ogv" type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'>
 <source src="video/jane.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'>
 <source src="video/jane.webm" type='video/webm; codecs="vp8, vorbis"'>
 <track kind="subtitles" src="video/jane.en.srt" srclang="en" label="English">
 <track kind="subtitles" src="video/jane.ua.srt" srclang="uk" label="Українська">
 <track kind="subtitles" src="video/jane.ru.srt" srclang="ru" label="Русский">
 </video>

HTML элемент track: атрибуты

globals
default
kind
label
src
srclang